Home  >  EFIN Representatives

NCR
Mr. Manish Sharma
Mobile: +91-98109 90048
Manish.Sharma@test.emuge.pl
CHANDIGARH, HARIDWAR, LUDHIANA, PANTNAGAR & ROHTAK
Mr. Umesh Attri
Mobile: +91-9011013600
Umesh.Attri@test.emuge.pl
JAMSHEDPUR & KOLKATA
Mr. Sushovan Bag
Mobile: +91-7033590092
Sushovan.Bag@test.emuge.pl
BHOPAL & INDORE
Mr. Rahul Sharma
Mobile: +91-9579299288
Rahul.Sharma@test.emuge.pl
RAJKOT
Mr. Hardik Sheladiya
Mobile: +91-9712845842
Hardik.Sheladiya@test.emuge.pl
AHMEDABAD, BARODA, SURAT & VAPI
Mr. Gopal R Gajjar
Mobile: +91-9898317741
Gopal.Gajjar@test.emuge.pl
NASHIK, AHMEDNAGAR, AURANGABAD & JALGAON
Mr. Mayur Gaykar
Mobile: +91-7276004988
Mayur.Gaykar@test.emuge.pl
MUMBAI
Mr. Rakesh Thakur
Mobile: +91-9850090520
Rakesh.Thakur@test.emuge.pl
PUNE
Mr. Santosh Kulkarni
Mobile: +91-9850027619
Santosh.Kulkarni@test.emuge.pl

Mr. Hrishikesh Kulkarni
Mobile: +91-9552562522
Hrishikesh.Kulkarni@test.emuge.pl

BHILAI, JABALPUR, NAGPUR & RAIPUR
Mr. Harshal Nawghare
Mobile: +91-9579299288
Harshal.Nawghare@test.emuge.pl
BELAGAVI, DHARWAD, GOA, HOSPET, HUBLI, KOLHAPUR, SATARA, SHIMOGA & UDUPI
Mr. Vinayak Chavan
Mobile: +91-9689464747
Vinayak.Chavan@test.emuge.pl
TUMKUR
Mr. Pramod K P
Mobile: +91-9663378796
Pramod.K@test.emuge.pl
BENGALURU
Mr. Arunkumar V
Mobile: +91-97901 89432
Arunkumar@test.emuge.pl
HOSUR
Mr. Gnanasekaran R
Mobile: +91-9916000679
Gnanasekaran.R@test.emuge.pl
MYSORE
Mr. Jagpal Singh
Mobile: +91-9915207339
Jagpal.Singh@test.emuge.pl
COIMBATORE
Mr. Yuvaraj S
Mobile: +91-8489293366
Yuvaraj.S@test.emuge.pl
HYDERABAD & VISAKHAPATNAM
Mr. Gowrisankar P
Mobile: +91-9952073938
Gowrisankar.P@test.emuge.pl
MADURAI & TRICHY
Mr. Balachandran M
Mobile: +91-9962291067
Balachandran.M@test.emuge.pl
CHENNAI
Mr. Dasprakash B K
Mobile: +91-9841029231
Dasprakash@test.emuge.pl
PONDICHERRY & RANIPET
Mr. Muthamizharasan B
Mobile: +91-9841232794
Muthu.B@test.emuge.pl